ประวัติความเป็นมา

     เมื่อการขนส่งทางอากาศเติบโตขึ้นโดยลำดับ และมีการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการรวมตัวกันในรูปขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในราวเดือนตุลาคม 2528 ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้นคือ คุณกวิน อัศวฉัตรโรจน์ ได้รวบรวมบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศในระดับแนวหน้าหลายบริษัท ให้มาประชุมปรึกษาหารือ ให้เห็น ถึงความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกัน เพื่อรวมพลังให้เกิดประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศ และเพื่อให้การส่งออกบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของภาครัฐ

   จากการประชุมครั้งนั้นและอีกหลายครั้งต่อมาโดยการนำของผู้บริหารการบินไทยเช่น คุณกวิน อัศวฉัตรโรจน์ คุณเจษฎา จินดานนท์ คุณวิจารณ์ พูนสมบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสายการบิน OAA และกลุ่มตัวแทน ขนส่งสินค้าทางอากาศอีก 21 บริษัท การประชุมเจรจาได้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 โดยใช้ชื่อว่า สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association : TAFA) โดยมี คุณคณิต สมิทธิวาศ จากบริษัท ทัวร์รอแยล เป็นนายกสมาคมคนแรก และนับตั้งแต่ได้จัดตั้งสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ทำให้บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธุรกิจ การบินขนส่งสินค้า (Airline Cargo Business Association : ACBA) กรมศุลกากร การท่าอากาศยาน มีการประสานงาน และ ประชุมร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นการสนับสนุนให้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตามความมุ่งหมายของรัฐบาล

วิสัยทัศน์

เราเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขันรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ยกระดับสมาคมฯ ให้เป็นที่ยอมรับในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. สนับสนุนภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย

3. เร่งพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

4. เป็นสื่อกลางกำหนดและกำกับดูแลกฎเกณฑ์ การค้าและมาตรฐานอุตสาหกรรมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย

5. ผลิตบุคลากรและสร้างวิชาการความรู้ป้อนสู่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย

6. ประสานและร่วมมือกับองค์การค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สายการบินของไทยและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy